Không thua BTS, Blackpink là nhóm nhạc nữ đầu tiên lập kỉ lục này

Blackpink và BTS liên tục có nhiều kỉ lục mới. Ảnh: Cắt MV
Blackpink và BTS liên tục có nhiều kỉ lục mới. Ảnh: Cắt MV
Blackpink và BTS liên tục có nhiều kỉ lục mới. Ảnh: Cắt MV
Lên top