Không ra album như Blackpink và TWICE, BTS tung phim tài liệu mới

BTS ra phim tài liệu thứ 4 trong sự nghiệp. Ảnh: Cắt từ show
BTS ra phim tài liệu thứ 4 trong sự nghiệp. Ảnh: Cắt từ show
BTS ra phim tài liệu thứ 4 trong sự nghiệp. Ảnh: Cắt từ show
Lên top