Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn:

Không quy định điều kiện dự thi người đẹp là nữ, có vẻ đẹp tự nhiên

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, dự thảo Nghị định có nhiều điểm mới. Ảnh Quang Khánh.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, dự thảo Nghị định có nhiều điểm mới. Ảnh Quang Khánh.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, dự thảo Nghị định có nhiều điểm mới. Ảnh Quang Khánh.
Lên top