Không phải BTS, Blackpink, đây mới là nhóm nhạc có sản phẩm lập nên kỳ tích

Sản phẩm của TWICE được đánh giá cao hơn BTS, Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Sản phẩm của TWICE được đánh giá cao hơn BTS, Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Sản phẩm của TWICE được đánh giá cao hơn BTS, Blackpink. Ảnh: Xinhua.
Lên top