Không lẽ cứ để mặc những chương trình nhân văn rơi vào “hoài niệm”?

Như chưa hề có cuộc chia ly và bây giờ phải... chia ly. Ảnh: Cắt từ clip
Như chưa hề có cuộc chia ly và bây giờ phải... chia ly. Ảnh: Cắt từ clip
Như chưa hề có cuộc chia ly và bây giờ phải... chia ly. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top