CẢNH GIÁC “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” PHI PHÁP TRONG CÁC ẤN PHẨM VĂN HÓA - GIẢI TRÍ:

Không để lớp trẻ tiếp cận thông tin sai lệch về chủ quyền

Game Âu Dương Sư bị ngừng phát hành vì hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp.
Game Âu Dương Sư bị ngừng phát hành vì hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp.
Game Âu Dương Sư bị ngừng phát hành vì hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp.
Lên top