Không để di tích “ngủ quên” trước dịch COVID-19

Văn Miếu - Quốc Tử Giám nỗ lực đưa di tích đến gần hơn với công chúng trong thời gian dịch bệnh. Ảnh: LĐO
Văn Miếu - Quốc Tử Giám nỗ lực đưa di tích đến gần hơn với công chúng trong thời gian dịch bệnh. Ảnh: LĐO
Văn Miếu - Quốc Tử Giám nỗ lực đưa di tích đến gần hơn với công chúng trong thời gian dịch bệnh. Ảnh: LĐO
Lên top