Không có gì thiêng liêng bằng chủ quyền của Tổ quốc

Hình ảnh Thành Long trên poster của tổ chức “Phẫu thuật nụ cười Việt Nam” đã bị gỡ bỏ. Nguồn ảnh: INTERNET
Hình ảnh Thành Long trên poster của tổ chức “Phẫu thuật nụ cười Việt Nam” đã bị gỡ bỏ. Nguồn ảnh: INTERNET
Hình ảnh Thành Long trên poster của tổ chức “Phẫu thuật nụ cười Việt Nam” đã bị gỡ bỏ. Nguồn ảnh: INTERNET

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top