Giải thưởng Sách quốc gia 2020:

Không chỉ nội dung tư tưởng mà hình thức cũng tốt hơn!

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - trả lời phỏng vấn Báo Lao Động chiều 9.10. Ảnh: VV
Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - trả lời phỏng vấn Báo Lao Động chiều 9.10. Ảnh: VV
Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - trả lời phỏng vấn Báo Lao Động chiều 9.10. Ảnh: VV
Lên top