Không bám rễ cội nguồn sẽ khó đi xa

Cảnh trong phim "Người đàn bà tuyệt vời” trình chiếu tại Haniff 2018.
Cảnh trong phim "Người đàn bà tuyệt vời” trình chiếu tại Haniff 2018.
Cảnh trong phim "Người đàn bà tuyệt vời” trình chiếu tại Haniff 2018.
Lên top