Khởi động cuộc thi Hoa khôi Hòa bình Việt Nam 2021 tại Đà Nẵng

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Hòa Bình 2021 tại Đà Nẵng sáng 20.3. Ảnh: Th.H
Khởi động cuộc thi Hoa khôi Hòa Bình 2021 tại Đà Nẵng sáng 20.3. Ảnh: Th.H
Khởi động cuộc thi Hoa khôi Hòa Bình 2021 tại Đà Nẵng sáng 20.3. Ảnh: Th.H
Lên top