Khi Phò mã chỉ là cái bóng của các công chúa triều Nguyễn

Lễ phục Hoàng tử - Phò mã - Công chúa của hoạ sĩ Nguyễn Văn Nhân. Ảnh: Tường Minh
Lễ phục Hoàng tử - Phò mã - Công chúa của hoạ sĩ Nguyễn Văn Nhân. Ảnh: Tường Minh
Lễ phục Hoàng tử - Phò mã - Công chúa của hoạ sĩ Nguyễn Văn Nhân. Ảnh: Tường Minh
Lên top