Khi nhạc phim gia tăng xúc cảm khán giả...

Phan Mạnh Quỳnh hát nhạc phim “Bố già”. Ảnh: ĐPCC
Phan Mạnh Quỳnh hát nhạc phim “Bố già”. Ảnh: ĐPCC
Phan Mạnh Quỳnh hát nhạc phim “Bố già”. Ảnh: ĐPCC
Lên top