Khi họa sĩ bán tranh giỏi được tôn vinh

Tác phẩm “Sự thật trong phản chiếu song hành” của Lê Kinh Tài. Chất liệu: Oil Canvas khổ 180x150cm
Tác phẩm “Sự thật trong phản chiếu song hành” của Lê Kinh Tài. Chất liệu: Oil Canvas khổ 180x150cm
Tác phẩm “Sự thật trong phản chiếu song hành” của Lê Kinh Tài. Chất liệu: Oil Canvas khổ 180x150cm
Lên top