Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sổ tay:

Khi các show diễn hài đem chuyện đời tư ra bỡn cợt