Khi “Bố già” không già như đời

Bố già của Trấn Thành. Ảnh: ĐPCC
Bố già của Trấn Thành. Ảnh: ĐPCC
Bố già của Trấn Thành. Ảnh: ĐPCC
Lên top