Khép lại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019: Vẫn còn "sạn" cần khắc phục

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.
Lên top