Khát vọng làm du lịch cộng đồng của người phụ nữ Vân Kiều

Hồ Thị Thương giới thiệu nông sản địa phương. Ảnh: NV
Hồ Thị Thương giới thiệu nông sản địa phương. Ảnh: NV
Hồ Thị Thương giới thiệu nông sản địa phương. Ảnh: NV
Lên top