Khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị văn hoá toàn quốc. Ảnh: T.Vương
Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị văn hoá toàn quốc. Ảnh: T.Vương
Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị văn hoá toàn quốc. Ảnh: T.Vương
Lên top