Khánh thành bức tranh tường chủ đề môi trường tại CLB Mỹ ở Hà Nội

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cùng các đối tác cắt băng khánh thành bức tranh tường chủ đề môi trường. Ảnh: L.Q.V
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cùng các đối tác cắt băng khánh thành bức tranh tường chủ đề môi trường. Ảnh: L.Q.V
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cùng các đối tác cắt băng khánh thành bức tranh tường chủ đề môi trường. Ảnh: L.Q.V
Lên top