Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh thành bia thơ kỷ niệm trên quê hương nhà thơ Nguyễn Duy: Tôn vinh giá trị, nhân cách Việt