Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khán giả ủng hộ Võ Hoàng Yến "đuổi thẳng cổ Mai Ngô”