Khám phá Việt Nam qua những tác phẩm nhiếp ảnh đẹp

Giải Đặc biệt hạng mục Ảnh Bộ: ''Muối hầm Tuyết Diêm’’ của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa.
Giải Đặc biệt hạng mục Ảnh Bộ: ''Muối hầm Tuyết Diêm’’ của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa.
Giải Đặc biệt hạng mục Ảnh Bộ: ''Muối hầm Tuyết Diêm’’ của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa.
Lên top