Khám phá tục thờ chó đá của người dân làng Địch Vĩ