Khám phá sự giao duyên ở “Tuần lễ Văn học Pháp” lần đầu tại Việt Nam

Cảnh trong bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học "Mối tình Paris".
Cảnh trong bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học "Mối tình Paris".
Cảnh trong bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học "Mối tình Paris".
Lên top