Khám phá khu khảo cổ mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật trên diện tích 300m2 tại vị trí quanh khu vực đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành và khu Cánh đồng Nội Trong. Ảnh: NT
Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật trên diện tích 300m2 tại vị trí quanh khu vực đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành và khu Cánh đồng Nội Trong. Ảnh: NT
Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật trên diện tích 300m2 tại vị trí quanh khu vực đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành và khu Cánh đồng Nội Trong. Ảnh: NT
Lên top