Khám phá cảnh sắc Bình Liêu từ những cánh dù bay

Mùa vàng huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) nhìn từ trên cao bằng những chiếc dù bay, bạn có thể ngắm toàn bộ thắng cảnh “Sa Pa” thu nhỏ với những cánh đồng trải dài và ruộng bậc thang vàng óng.
Mùa vàng huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) nhìn từ trên cao bằng những chiếc dù bay, bạn có thể ngắm toàn bộ thắng cảnh “Sa Pa” thu nhỏ với những cánh đồng trải dài và ruộng bậc thang vàng óng.
Mùa vàng huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) nhìn từ trên cao bằng những chiếc dù bay, bạn có thể ngắm toàn bộ thắng cảnh “Sa Pa” thu nhỏ với những cánh đồng trải dài và ruộng bậc thang vàng óng.
Lên top