Khám phá “bí mật” bên trong tòa dinh thự Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM

Ông Vincent Floreani - Tổng lãnh sự quán Pháp trước tòa Dinh thự
Ông Vincent Floreani - Tổng lãnh sự quán Pháp trước tòa Dinh thự