Khai quật khảo cổ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật khảo cổ trên diện tích 300 m2 tại vị trí quanh khu vực đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành và khu Cánh đồng Nội trong. Ảnh: NT
Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật khảo cổ trên diện tích 300 m2 tại vị trí quanh khu vực đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành và khu Cánh đồng Nội trong. Ảnh: NT
Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật khảo cổ trên diện tích 300 m2 tại vị trí quanh khu vực đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành và khu Cánh đồng Nội trong. Ảnh: NT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top