Khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật về Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng

Thiếu tướng Lê Xuân Sang phát biểu chỉ đạo Trại Sáng tác. Ảnh BTLSQSVN
Thiếu tướng Lê Xuân Sang phát biểu chỉ đạo Trại Sáng tác. Ảnh BTLSQSVN
Thiếu tướng Lê Xuân Sang phát biểu chỉ đạo Trại Sáng tác. Ảnh BTLSQSVN
Lên top