Kết nối di sản nghi lễ và trò chơi kéo co tại Việt Nam

Kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội). Ảnh: H.M
Kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội). Ảnh: H.M
Kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội). Ảnh: H.M
Lên top