Kênh truyền hình Pháp bị chê kém duyên khi so sánh TWICE với BlackPink

Hai nhóm nhạc TWICE và Blackpink bị đem ra so sánh. Ảnh: Chụp màn hình
Hai nhóm nhạc TWICE và Blackpink bị đem ra so sánh. Ảnh: Chụp màn hình
Hai nhóm nhạc TWICE và Blackpink bị đem ra so sánh. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top