Katy Perry xác nhận mang thai con đầu lòng

Katy Perry xác nhận mang thai con đầu lòng. Ảnh: Fox News.
Katy Perry xác nhận mang thai con đầu lòng. Ảnh: Fox News.
Katy Perry xác nhận mang thai con đầu lòng. Ảnh: Fox News.
Lên top