“Karik nhìn vậy nhưng rất mong manh, dễ vỡ”

Lên top