Kaity Nguyễn và nữ chính trong các phim có doanh thu trăm tỉ giờ ra sao?

Kaity Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc là 2 ngọc nữ của màn ảnh Việt. Ảnh: NSCC.
Kaity Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc là 2 ngọc nữ của màn ảnh Việt. Ảnh: NSCC.
Kaity Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc là 2 ngọc nữ của màn ảnh Việt. Ảnh: NSCC.
Lên top