Kaity Nguyễn tự cách ly sau khi đến Đà Nẵng: Chịu khó 1 tí bảo vệ mọi người

Diễn viên Kaity Nguyễn tự cách ly sau khi đến Đà Nẵng. Ảnh: NSCC
Diễn viên Kaity Nguyễn tự cách ly sau khi đến Đà Nẵng. Ảnh: NSCC
Diễn viên Kaity Nguyễn tự cách ly sau khi đến Đà Nẵng. Ảnh: NSCC
Lên top