Kaity Nguyễn "Tiệc trăng máu": "Tôi có cả 1 danh sách dài những thiếu sót"

Kaity Nguyễn chia sẻ về vai diễn trong "Tiệc trăng máu". Ảnh: NSCC
Kaity Nguyễn chia sẻ về vai diễn trong "Tiệc trăng máu". Ảnh: NSCC
Kaity Nguyễn chia sẻ về vai diễn trong "Tiệc trăng máu". Ảnh: NSCC
Lên top