Kaity Nguyễn – Gái già lắm chiêu: “Áp lực khi thay chị Ninh Dương Lan Ngọc"

Diễn viên Kaity Nguyễn cho biết cô áp lực khi thủ vai chính Gái già lắm chiêu thay Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: NSCC
Diễn viên Kaity Nguyễn cho biết cô áp lực khi thủ vai chính Gái già lắm chiêu thay Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: NSCC
Diễn viên Kaity Nguyễn cho biết cô áp lực khi thủ vai chính Gái già lắm chiêu thay Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: NSCC
Lên top