Justin Bieber phối hợp Lil Uzi Vert trong “There She Go” phiên bản đặc biệt

Justin Bieber và Lil Uzi Vert bất ngờ kết hợp trong “There She Go” phiên bản đặc biệt. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Bieber và Lil Uzi Vert bất ngờ kết hợp trong “There She Go” phiên bản đặc biệt. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Bieber và Lil Uzi Vert bất ngờ kết hợp trong “There She Go” phiên bản đặc biệt. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top