Justin Bieber nói về ý nghĩa của “Justice”

Justin Bieber bất ngờ tiết lộ kế hoạch phát hành album mới “Justice”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Bieber bất ngờ tiết lộ kế hoạch phát hành album mới “Justice”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Bieber bất ngờ tiết lộ kế hoạch phát hành album mới “Justice”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top