Jungyeon không thể ra mắt, liệu TWICE có “lép vế” trước BTS, Blackpink?

TWICE sẽ ra mắt mà thiếu vắng một thành viên, liệu họ có lo lắng trước BTS hay Blackpink?. Ảnh: Cắt clip
TWICE sẽ ra mắt mà thiếu vắng một thành viên, liệu họ có lo lắng trước BTS hay Blackpink?. Ảnh: Cắt clip
TWICE sẽ ra mắt mà thiếu vắng một thành viên, liệu họ có lo lắng trước BTS hay Blackpink?. Ảnh: Cắt clip
Lên top