Jisoo Blackpink, Jin BTS, Jeongyeon TWICE hát tốt nhưng bị thiệt thòi

3 thành viên của 3 nhóm nhạc dù hát tốt nhưng vẫn không được ưu ái. Ảnh: Chụp màn hình, cắt từ clip
3 thành viên của 3 nhóm nhạc dù hát tốt nhưng vẫn không được ưu ái. Ảnh: Chụp màn hình, cắt từ clip
3 thành viên của 3 nhóm nhạc dù hát tốt nhưng vẫn không được ưu ái. Ảnh: Chụp màn hình, cắt từ clip
Lên top