Jack, Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu, Hoài Lâm, ai sẽ bùng nổ trong năm 2020?

Jack, Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm, Đen Vâu hứa hẹn bùng nổ nửa cuối năm 2020. Ảnh: NSCC, Cắt từ clip
Jack, Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm, Đen Vâu hứa hẹn bùng nổ nửa cuối năm 2020. Ảnh: NSCC, Cắt từ clip
Jack, Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm, Đen Vâu hứa hẹn bùng nổ nửa cuối năm 2020. Ảnh: NSCC, Cắt từ clip
Lên top