Jack liều lĩnh thay đổi, K-ICM quay trở lại với phong cách “Sóng gió”

Jack và K-ICM có những hướng đi riêng. Ảnh: NSCC.
Jack và K-ICM có những hướng đi riêng. Ảnh: NSCC.
Jack và K-ICM có những hướng đi riêng. Ảnh: NSCC.
Lên top