Jack, K-ICM, Hoài Lâm, Quân A.P cùng trở lại: Trận chiến âm nhạc bắt đầu?

Jack, K-ICM, Quân A.P, Hoài Lâm đều đồng loạt ra mắt sản phẩm. Ảnh: NSCC, cắt clip
Jack, K-ICM, Quân A.P, Hoài Lâm đều đồng loạt ra mắt sản phẩm. Ảnh: NSCC, cắt clip
Jack, K-ICM, Quân A.P, Hoài Lâm đều đồng loạt ra mắt sản phẩm. Ảnh: NSCC, cắt clip
Lên top