IZ*ONE nối tiếp đàn anh BTS ra phim riêng

Nhóm nhạc nữ đầu tiên có phim riêng sau BTS. Ảnh: CGV
Nhóm nhạc nữ đầu tiên có phim riêng sau BTS. Ảnh: CGV
Nhóm nhạc nữ đầu tiên có phim riêng sau BTS. Ảnh: CGV
Lên top