“Hương vị tình thân”: Phát hiện tên nhân vật giống… tên thuốc đông y

Ông Khang, bà Xuân trong Hương vị tình thân. Ảnh VT
Ông Khang, bà Xuân trong Hương vị tình thân. Ảnh VT
Ông Khang, bà Xuân trong Hương vị tình thân. Ảnh VT
Lên top