Hương Giang Idol xuất hiện với diện mạo đàn ông sau 7 năm chuyển giới

Lần đầu tiên sau 7 năm chuyển giới, Hương Giang xuất hiện với diện mạo của một người đàn ông
Lần đầu tiên sau 7 năm chuyển giới, Hương Giang xuất hiện với diện mạo của một người đàn ông
Lần đầu tiên sau 7 năm chuyển giới, Hương Giang xuất hiện với diện mạo của một người đàn ông
Lên top