Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hương Giang Idol phải về Việt Nam sớm hơn dự kiến