“Hướng dương ngược nắng” và cuộc “lột xác” của những cái tên

Ảnh do VFC cung cấp
Ảnh do VFC cung cấp
Ảnh do VFC cung cấp
Lên top